Eurovision 2015 Γαλλία Στίχοι και προφορά για το Ν’oubliez pas της Lisa Angel

           
N'oubliez pas νουμπλιέ πα  μην ξεχνάτε
Το τραγούδι αναφέρεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν με το Συμμαχικό Στρατό     
Il ne me reste que des larmes ιλ ν(ε) μ(ε) ρεστ κ(ε) ντε λάρμ(ε) μου έχουν μείνει μόνο δάκρυα
Ces quelques notes venues d’autrefois σε κελκ(ε) νότ(ε) β(ε)ν(ί) ντοτρ(ε)φουά κάποιες νότες μου έρχονται από τα παλιά
Et le chant de nos prres ε λ(ε) (σ)άν ντ(έ) νο πριέρ και οι προσευχές που τραγουδάγαμε
Nos cœurs qui espèrent νο κ(ε)ρ κι εσπέρ με τις καρδιές να ελπίζουν
Et le vide sous mes pas ε λ(ε) βιντ σου με πα και το κενό κάτω από τα πόδια μας.
Il ne me reste que les cendres ιλ ν(ε) μ(ε) ρεστ κ(ε) λε σάντρ(ε) μου έχουν μείνει μόνο οι στάχτες
De mon village plongé dans le silence ντ(ε) μον βιλά(ζ) πλον(ζέ) νταν λ(ε) σιλάνς από το χωριό μου που είχε βυθιστεί στη σιωπή
Je ne suis qu’une blessure (ζ)(ε) ν(ε) σουί κ(ί)ν(ε) μπλεσ(ί)ρ είμαι μόνο μια πληγή
Un cœur sans armure εν κ(ε)ρ σαν ζ αρμ(ί)ρ μια καρδιά χωρίς προστασία
Comment survivre après ça? κομάν σ(ι)ρβίβρ απρέ σα; πώς να επιζήσω μετά απ'αυτό;
Mais je suis με (ζ)(ε) σουί λα Αλλά είμαι εδώ
Je n’oublie pas (ζ)(ε) νουμπλί πα δεν ξεχνώ
Dans mon village νταν μον βιλά(ζ) στο χωριό μου
Balayé par l’histoire μπαλεγιέ παρ λιστουάρ  που σαρώθηκε από την ιστορία
Et je vis ε (ζ)(ε) βι λα και ζω εδώ
N’oubliez pas νουμπλιγιέ πα μην ξεχνάτε
Effacé des cartes et des mémoires εφασέ ντε κάρτ ε ντε μεμουάρ σβησμένο από τους χάρτες και τις μνήμες
Je me souviens du rire des enfants (ζ)(ε) μ(ε) σουβιέν ντ(ι) ριρ ντε ζ ανφάν θυμάμαι το γέλιο των παιδιών
La voix des hommes quand ils partaient aux champs λα βουά ντε ζ ομ καν τ ιλ παρτέ ο (σ)άν  τη φωνή των ανδρών που έφευγαν για τα χωράφια
Les fêtes des moissons λε φέτ(ε) ντε μουασόν  τη γιορτή του θερισμού
L’odeur dans les maisons λοντ(έ)ρ νταν λε μεσόν  τις μυρωδιές μέσα στα σπίτια
Les éclats d’amour et de joie λε ζ εκλά νταμούρ ε ντ(ε) (ζ)ουά τα ξεσπάσματα αγάπης και χαράς
Mais je suis με (ζ)(ε) σουί λα αλλά είμαι εδώ
N’oubliez pas νουμπλιγιέ πα μην ξεχνάτε
Effacé des cartes et des mémoires εφασέ ντε κάρτ ε ντε μεμουάρ σβησμένο από τους χάρτες και τις μνήμες
Quand ils sont arrivés κάν τ ιλ σοντ αριβέ  όταν ήρθαν
Cachés derrre leurs armes κα(σ)έ ντεριέρ λ(ε)ρ ζ άρμ κρυμμένοι πίσω από τα όπλα τους
Ils étaient des milliers ιλ ζ ετέ ντε μιλγιέ ήταν χιλιάδες
Ils riaient de nos larmes ιλ ριγιέ ντ(ε) νο λάρμ  γελούσαν με τα δάκρυά μας
Ils ont voulu détruire ιλ ζ ον βουλ(ί) ντετ(ι)ίρ  ήθελαν να καταστρέψουν
Nos croyances et nos âmes νο κρουαγιάνς ε νο ζ άμ(ε) τα πιστεύω μας και τις ψυχές μας
Avec des mots de haine αβέκ ντε μο ντ(ε) έν με λέξεις μίσους
Que l’on connaissait pas κ(ε) λόν κονεσέ πα  που δεν τις ξέραμε
Je suis ici ce soir (ζ)(ε) σουι ζ ισί σ(ε) σουάρ  είμαι εδώ απόψε
Au milieu de ces ruines ο μιλι(έ) ντ(ε) σε ρουίν μέσα σε ότι έχει απομείνει
Pour vous parler d'espoir πουρ βου παρλέ ντεσπουάρ για να σας μιλήσω για ελπίδα
Et vous chanter la vie ε βου (σ)αντέ λα βι και να σας τραγουδήσω για τη ζωή
Et je fais le serment ε (ζ)(ε) φε λ(ε) σερμάν  και ορκίζομαι ότι
Quand séchera le sang καν σε(σ)(ε)ρά λ(ε) σαν όταν θα στεγνώσει το αίμα
De reconstruire la ville ντ(ε) ρ(ε)κονστρουίρ λα βιλ  θα ξαναχτίσω την πόλη
Plus belle qu'avant πλ(ί) μπέλ(ε) καβάν πιο ωραία από πριν
Mais n'oubliez pas με νουμπλιγιέ πα αλλά μην ξεχνάτε
.
Γαλλικά στο σπίτι
Σε 3 ώρες διαβάζεις και σε 3 μήνες μιλάς!
Κέρδος πάνω από 1000€! 3 χρόνια (x) 10μήνες (x) 50€/μήνα = 1500€*
Ιδανικό για όλη την οικογένεια και όλες τις τάξεις δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου μέχρι το επίπεδο Α2 με τη πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης γαλλικών από τον υπολογιστή, το smartphone και το tablet.
Πρωτότυπη ιδέα για δώρο σε μικρούς και μεγάλους.
Για 6 μήνες συνδρομή
29,90€
Για 12 μήνες συνδρομή
49,90€

Τι αγοράζω

Με κάθε αγορά ενός από τα παραπάνω πακέτα αποκτάτε ατομικό λογαριασμό** για πλήρη πρόσβαση στην ύλη.

Αναλυτικά η ύλη περιέχει:

 • 5 βίντεο ενοτήτων
 • 250 σελίδες ύλης με γραμματική, μαθήματα και ασκήσεις
 • 150 συνολικά κεφάλαια
 • 50 ασκήσεις
 • 1500 ηχητικά αποσπάσματα και βοηθήματα
 • 22 γαλλικά τραγούδια με προφορά και μετάφραση
 • 20 διάλογοι στο Παρίσι και τουριστικές πληροφορίες
 • γαλλική κουλτούρα
 • παρέχεται πλήρης υποστηρικτική διαδικασία με email ή μέσω skype
 • με προφορά στα ελληνικά σε όλα τα μαθήματα
 • τεστ λεξιλογίου
 • τεστ γραπτής κατανόησης
 • τεστ προφορικής κατανόησης
 • παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
 • λεξικό 1200 λέξεων
* Η εκτίμηση του κέρδους αναφέρεται σε παρακολούθηση εντατικού φροντιστηρίου για τρία τουλάχιστον χρόνια.
** Ο κάθε λογαριασμός χρήστη επιτρέπει πρόσβαση σε όλη την ύλη μόνο για τον ίδιο